ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 746) 
ตารางสอนาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 715) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 739) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 675) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 832) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 918) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 512) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 547) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 2,240) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 649) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 596) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 636) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 739) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 695) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 565) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 610) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 615) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 729) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,706) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 632) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU