ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 69) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 55) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 163) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 162) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 121) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 125) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 613) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 220) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 223) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 238) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 399) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 347) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 236) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 270) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 266) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 365) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 579) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 250) 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 558) 
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU