ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 482) 
ตารางสอนาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 497) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 516) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 471) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 606) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 655) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 378) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 405) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1,633) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 505) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 463) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 498) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 595) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 561) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 431) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 476) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 471) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 580) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,327) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 493) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU