ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 593) 
ตารางสอนาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 579) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 610) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 556) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 694) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 755) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 423) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 452) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1,836) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 552) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 507) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 540) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 640) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 603) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 477) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 519) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 513) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 632) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,433) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 538) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU