ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 327) 
ตารางสอนาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 374) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 397) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 347) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 485) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 526) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 297) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 314) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1,283) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 412) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 395) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 427) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 533) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 486) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 361) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 404) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 403) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 504) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,081) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 418) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU