ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 181) 
ตารางสอนาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 212) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 247) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 208) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 328) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 351) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 226) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 231) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 953) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 348) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 320) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 327) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 478) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 427) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 305) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 347) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 336) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 442) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 812) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 342) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU