ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 411) 
ตารางสอนาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 452) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 475) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 419) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 566) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 604) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 357) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 384) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1,561) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 479) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 446) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 484) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 581) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 544) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 415) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 463) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 456) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 563) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,290) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 474) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU