ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 2/2560 (อ่าน 126) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 115) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 212) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 220) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 166) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 171) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 734) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 248) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 257) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 271) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 426) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 375) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 265) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 299) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 291) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 397) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 653) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 280) 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 639) 
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU