ค้นหาข่าว :
 
  ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ   วันที่ประกาศ  01-09-2559   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 
  ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 
  ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 
  ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU