ค้นหาข่าว :
 
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  20-07-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ "ศาสตร์พระราชา จากภูมิปัญญา สู่นวัติกรรม Thailand 4.0"
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
บริเวณ ชั้น 1 อาคารฟ้าแดดสสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

 

โครงการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::: ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

.::: กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

กิจกรรมและทักษะการแข่งขัน(เกณฑ์การแข่งขัน)(กำหนดการบางรายการมีการปรับให้เข้ากับความเหมาะสม ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::: การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

.::: การประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

.::: การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

.::: การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(จรวดกระดาษ)

.::: การประกวดแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น

.::: การประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ใบสมัครและแบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::: ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

.::: แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน

 

ข้อมูลผู้ประสานงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::: ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

              หมายเลขโทรศัพท์ : 043-602058   โทรสาร 043-602058

              หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-4656149 (คุณอภินัน ปัตลา) 097-3233290 (สำนักงานคณบดี) 

               E-mail : flsksu@ksu.ac.th

.::: แผนที่และการเดินทาง 



  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กำหนดการออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์   
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง) 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU