ค้นหาข่าว :
 
  อจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯออกตรวจน้ำบริเวณลำห้วยไผ่เพื่อประเมินผลและหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคน้ำตาย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  29-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2561เทศบาลลำห้วยหลัว ตำบลลำห้วยหลัว  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ขอความอนุเคราะห์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการตรวจคุณภาพน้ำบริเวณลำห้วยไผ เนื่องจากปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคและตายเป็นจำนวนมาก ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการโดยให้ อาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ คำยศ นักวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการสำรวจน้ำบริเวณลำห้วยไผ่เพื่อประเมินผลและหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคน้ำตาย เพื่อจะได้หาทางแก้ไขต่อไป 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  20  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU