ค้นหาข่าว :
 
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  06-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าร่วมประชุม ณ ประชุมสังคพัฒน์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นการประชุมเพื่อวิพากย์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 (1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61 ) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินจริง ในวันที่ 14 15 และ 20 มิถุนายน 2561 นี้ โดยมีตารางการประเมินดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน               

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         

                                        ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU