ค้นหาข่าว :
 
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  06-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าร่วมประชุม ณ ประชุมสังคพัฒน์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นการประชุมเพื่อวิพากย์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 (1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61 ) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินจริง ในวันที่ 14 15 และ 20 มิถุนายน 2561 นี้ โดยมีตารางการประเมินดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน               

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         

                                        ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์    
  11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   
  นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์ 
  อจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯออกตรวจน้ำบริเวณลำห้วยไผ่เพื่อประเมินผลและหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคน้ำตาย 
  ภาพบรรยากาศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 27 มิถุนายน 2561 
     ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์
     

     11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
     

     นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์
     

     อจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯออกตรวจน้ำบริเวณลำห้วยไผ่เพื่อประเมินผลและหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคน้ำตาย
     

     ภาพบรรยากาศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 27 มิถุนายน 2561
       Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU